Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Zasady Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o Ustawowe wakacje kredytowe.

W ramach wakacji kredytowych można zawiesić spłatę tylko jednego kredytu mieszkaniowego udzielonego w PLN, który był przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Wraz z  wnioskiem należy złożyć oświadczenie, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).

Jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o nim pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek.

Wakacje kredytowe dotyczą umów kredytowych zawartych przed 01.07.2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

Maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności raty.

Na jednym wniosku można zaznaczyć zawieszenie spłaty kilku rat kredytu lub można złożyć kolejne wnioski na zawieszenie kolejnych rat.

Wniosek można złożyć pisemnie:

Dokumenty do pobrania:

  1. Zasady zawieszenia spłaty kredytu
  2. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

Złożenie wniosku poprzez bankowość internetową

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej:

  1. w zakładce “Kredyty”

Na jednym wniosku można zaznaczyć zawieszenie spłaty kilku rat kredytu następujących po sobie, a na następne okresy można złożyć nowy wniosek w tym samym dniu lub w innym terminie.

Złożenie wniosku – wakacje kredytowe

Nowy wniosek / Kolejny wniosek

Zaznaczanie terminów zawieszenia spłat oraz zgód

Zatwierdzanie operacji kodem sms

2. w zakładce “Świadczenia”