Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Zasady Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Godziny graniczne

Przelewy papierowe

W przypadku złożenia polecenia przelewu w formie papierowej składanego w Oddziałach lub Punktach Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim należy pamiętać, iż:

  • data wystawienia powinna być zgodna z datą złożenia przelewu. Istnieje możliwość przyjęcia do realizacji polecenia przelewu, którego data wystawienia różni się od daty złożenia maksymalnie o 30 dni roboczych, pod warunkiem, iż wystawca lub osoba składająca polecenie przelewu zamieści na odwrotnej stronie egzemplarza adnotację określającą: datę złożenia polecenia przelewu w banku,  imię i nazwisko oraz cechy dokumentu tożsamości;
  • przelewy złożone do godziny 11:00 na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane są w danym dniu operacyjnym, a złożone po godzinie granicznej 11:00 opatruje się pieczęcią „II zmiana” i realizowane są w następnym dniu roboczym, chyba że, na prośbę klienta zostały one opatrzone opisem Nie zgłaszam roszczeń wobec Banku w związku z faktyczną realizacją przelewu w dniu następnym” realizowane będą w danym dniu operacyjnym, a faktyczna realizacja przelewu następuje w następnym dniu roboczym, natomiast przelewy złożone na rachunki prowadzone w banku (wewnętrzne) realizowane są ciągu dnia operacyjnego;
  • przelewy SORBNET przyjmowane są wyłącznie w formie papierowej w jednostce/komórce organizacyjnej banku do godziny 1400, dyspozycje złożone po godzinie 1400 realizowane będą w następnym dniu roboczym. Przelew SORBNET powinien być opatrzony adnotacją „SORBNET”.

I. Godziny realizacji krajowych zleceń płatniczych przyjmowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej EKONTO.

Przelewy krajowe realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Zlecenia przelewów krajowych przyjmowane są do realizacji w ramach obowiązujących godzin granicznych, przy czym:

  • zlecenia przyjęte do realizacji przez bank w dni robocze do godziny granicznej obciążają rachunek Klienta i uznają rachunek odbiorcy w dniu ich złożenia,
  • zlecenia przyjęte do realizacji przez bank w dni robocze po godzinie granicznej, ale przed godziną 17:00, obciążają rachunek Klienta w tym samym dniu, a uznają rachunek odbiorcy w najbliższym dniu roboczym,
  • zlecenia przyjęte do realizacji po godzinie 17:00 obciążają rachunek Klienta i uznają rachunek odbiorcy w najbliższym dniu roboczym,
  • zlecenia na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obciążają rachunek Klienta i uznają rachunek odbiorcy w dniu ich złożenia,
  • godzina 17:00 jest godziną zakończenia dnia operacyjnego.

TABELA GODZIN GRANICZNYCH DLA ZLECEŃ KRAJOWYCH DO INNYCH BANKÓW

TYP PRZELEWU ZŁOŻONY W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W DNI ROBOCZE DO GODZINY TERMIN UZNANIA RACHUNKU ODBIORCY
Standardowy przelew Elixir na rachunki prowadzone w innych bankach  14:00 w tym samym dniu roboczym
Przelew krajowy na rzecz US i ZUS  14:00 w tym samym dniu roboczym

II. Godziny realizacji zleceń płatniczych w obrocie dewizowym przyjmowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej EKONTO.

Przelewy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Bank realizuje przekazy w trybie przyśpieszonym TOMNEXT oraz pilnym OVERNIGHT.
Standardową datą wykonania przelewu wychodzącego w obrocie dewizowym jest data D+2, gdzie D oznacza dzień złożenia dyspozycji.
Wyjątek stanowią zlecenia płatnicze w EUR kierowane do państw członkowskich EOG, które standardowo wykonywane są z datą D+1(jutro). O ile SGB-Bank S.A. posiada wolne środki na rachunkach Nostro, na wniosek zleceniodawcy (płatnika) można przyspieszyć datę waluty o jeden dzień roboczy (w trybie OVERNIGHT).

Przelewy dewizowe (w obcej walucie)

TABELA GODZIN GRANICZNYCH DLA ZLECEŃ W OBROCIE DEWIZOWYM

TYP PRZELEWU ZŁOŻONY DO GODZINY TERMIN UZNANIA RACHUNKU ODBIORCY
Polecenia wypłaty EOG w walucie EUR – w trybie pilnym OVERNIGHT 13:00 W tym samym dniu roboczym (D*)
Zlecenia wychodzące kierowane do lub poprzez banki w Azji oraz zlecenia w walutach, dla których SGB-Bank S.A. nie prowadzi rachunków Nostro – w trybie pilnym OVERNIGHT 13:00 W następnym dniu roboczym (D+1)
Polecenia wypłaty EOG w walucie EUR w trybie przyspieszonym TOMNEXT 15:00 W następnym dniu roboczym (D+1)
Zlecenia wychodzące kierowane do lub poprzez banki w Azji oraz zlecenia w walutach, dla których SGB-Bank S.A. nie prowadzi rachunków Nostro – w trybie przyspieszonym TOMNEXT 15:00 Najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych (D+2)

Zlecenia przyjęte po wskazanych w tabeli godzinach granicznych traktuje się jako zlecenie przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zlecenia.

*D oznacza dzień złożenia dyspozycji.