Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu „Polityka Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Kariera

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim to instytucja  z wartościami. Jesteśmy Bankiem otwartym i przyjaznym. Obdarzamy zaufaniem naszych pracowników,  dbamy o ich rozwój i dążenie do realizacji planów, marzeń i własnych ambicji. Zapewniamy stabilną pracę w przyjaznej atmosferze, gdzie każdy pracownik jest doceniony i pełen zawodowej satysfakcji.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim aktualnie prowadzi rekrutację na następujące stanowiska:

Pracownik kredytowy Oddział Banku

Jeżeli Jesteś osobą, która:

 • umie nawiązywać i budować długofalowe relacje z Klientami
 • jest nastawiona na realizację celów
 • jest ambitna i chce się rozwijać
 • interesuje się branżą finansową
 • posiada minimum średnie wykształcenie

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

 • sprzedaży produktów kredytowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta
 • aktywnym pozyskiwaniu Klientów
 • wstępnej ocenie zdolności kredytowej Klientów i przygotowaniu dokumentacji kredytowej
 • kompleksowej obsłudze Klientów zgodnie z najwyższymi standardami jakości obsługi

Mile widziane:

 • doświadczenie w sprzedaży produktów kredytowych
 • umiejętności negocjacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • inicjatywa
 • otwartość
 • zdolności handlowe
 • prawo jazdy kategorii B

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swojego CV na adres: bank@bspruszczgd.pl  lub osobiste złożenie w placówce naszego Banku.

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej/aktualnej i przyszłych rekrutacji *

*niepotrzebne skreślić

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim przedstawia następujące informacje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 2a, 83-000 Pruszcz  Gdański. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: bank@bspruszczgd.pl telefonicznie:58 683 33 11, pisemnie: ul. Wita Stwosza 2a, 83-000 Pruszcz Gdański;
 • W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bspruszczgd.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy;
 • Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji;
 • Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.


Przesyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wita Stwosza 2a, 83-000 Pruszcz Gdański, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Jednocześnie oświadczam, iż znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania


Ponadto wyrażam zgodę:
1 na wysyłanie na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.)

2 na używanie przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim do kontaktów ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu