Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Polityka Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Informacja o odroczeniu i zawieszeniu spłat zobowiązań kredytowych

Szanowni Klienci,

W celu złagodzenia skutków pandemii koronawirusa COVID-19, informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z odroczenia płatności kredytowych.
Wnioski mogą składać zarówno klienci indywidualni jak i klienci biznesowi.
Warunkiem skorzystania z odroczenia płatności jest spełnienie łącznie następujących wymogów:

Ponadto od dnia 24 czerwca 2020r. – zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 – Klienci indywidualni, którzy po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu mogą skorzystać – na swój wniosek – z zawieszenia wykonania umowy kredytowej, czyli tzw. „wakacji ustawowych“.

Zasady realizacji:

Zawieszeniem wykonania umowy mogą zostać objęte:         

 

Posiadając kilka kredytów tego samego rodzaju (w ramach grupy kredytów konsumenckich, mieszkaniowych lub innych), Bank może zrealizować wniosek o zawieszenie wykonania tylko jednej umowy w ramach wymienionych grup kredytów. Dla każdego kredytu należy wypełnić wniosek oddzielnie.

 

Dodatkowo Bank informuje, że:

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy, którego integralną częścią jest oświadczenie o utracie źródła dochodu może być złożony:

Udostępniliśmy na naszej stronie internetowej wnioski o odroczenie i zawieszenie płatności kredytowych oraz adresy mailowe naszych Oddziałów Banku.

Procedura postępowania:

 

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji