Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Zasady Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Komunikat dla beneficjentów tarczy finansowej PFR

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku złożenia  w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

Informujemy, iż została udostępniona nowa funkcja w Bankowości Elektronicznej, która pozwala na szybszą formę weryfikacji dokumentów poprzez konto Bankowości Elektronicznej bezpośrednio przez Beneficjenta (zakładka Tarcza Finansowa PFR dla MikroFirm i MŚP – umocowanie).

W zależności od sytuacji dokumentami potwierdzającymi, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania, są to:

 1. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. Wymaganymi dokumentami są:
  • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),
   albo
  • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),
   albo
  • Pełnomocnictwo na datę Umowy  i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo na datę Umowy  i wydruk z CEIDG,
   lub
 2. Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do Regulaminu) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)

W każdym przypadku, w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych dokumentów,  31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia dokumentów przez Beneficjentów.

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

 1. w formie papierowej osobiście lub przez pocztę, oświadczenie lub pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie
  lub
 2. w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres tarczapfr@bspruszczgd.pl
  lub
 3. poprzez konto Bankowości Elektronicznej bezpośrednio przez Beneficjenta (nowa funkcja w bankowości elektronicznej).

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Pruszczu Gdańskim