Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Polityka Cookies”

Zatwierdź
Zatwierdź
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo dla_ciebie filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Zmiana oprocentowania rachunków bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim zawiadamia, iż w związku ze zmianą stóp procentowych dokonaną przez Radę Polityki Pieniężnej zmianie ulega oprocentowanie rachunków bankowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej dla Klientów indywidualnych oraz wysokość mnożnika stopy redyskonta weksli dla lokat overnight dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Aktualna informacja o wysokości stóp procentowych dostępna jest na stronie internetowej Banku:

https://bspruszczgd.pl/oferta/dla-ciebie/oprocentowanie-oplaty-i-prowizje/
https://bspruszczgd.pl/oferta/oferta-dla-bizensu/oprocentowanie-oplaty-i-prowizje/
https://bspruszczgd.pl/oferta/oferta-dla-rolnictwa/oprocentowanie-oplaty-i-prowizje/

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu przed proponowaną datą wejścia w życie zmian prawo zgłoszenia sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązującym:

Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w niniejszym zawiadomieniu.
Wypowiedzenie umowy oznacza jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa wyżej i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.